tokbochii korea vn 

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

QUY ĐỊNH CHUNG

Tokbochii Korea VN

1.1 Chấp nhận chính sách và quy định chúng khi sử dụng websites

Những chính sách và quy định chung này ảnh hưởng đến việc Khách hàng sử dụng website của Công ty TNHH Tokbochii Korea VN  và các tổ chức có liên quan đến website của Tokbochii

Khi truy cập hoặc đăng nhập vào website này có nghĩa là khách hàng đã chấp nhận và đồng ý với các chính sách và quy định chung này và những chính sách và quy định của chính sách bảo mật thông tin từ Công ty TNHH Tokbochii Korea Vn

Nếu khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào dưới đây, vui lòng không truy cập vào website của Công ty TNHH Tokbochii Korea Vn.

1.5 Miễn trừ trách nhiệm về kỹ thuật

Khách hàng đồng ý rằng khi sử dụng website của Công ty TNHH Tokbochii Korea VN, khách hàng sẽ tự chấp nhận các rủi ro có thể xảy ra. Các nhân viên văn phòng, ban giám đốc, nhân viên và các đại lý của Công ty TNHH Tokbochii Korea Vn từ chối bảo hành có liên quan đến website và việc sử dụng website của khách hàng.

1.2 Những thay đổi đối với các chính sách và quy định chung này

Công ty TNHH Tokbochii Korea Vn có quyền thay đổi các chính sách và quy định chung này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước với khách hàng. Và Khách hàng có thể xem tại trang Tokbochii.com.vn.

1.6 Hạn chế về nghĩa vụ pháp lý

Ban giám đốc, nhân viên hoặc các đại lý của Công ty Tokbochii Korea Vn không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào cho khách hàng trong bất kỳ trường hợp nào bao gồm trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hư hỏng do cố ý hay bất kỳ vấn đề gì là kết quả của các vấn đề sau bao gồm nhưng không giới hạn: (i) những nội dung sai sót hoặc không chính xác, (ii) những tổn thương cá nhân hoặc hư hại tài sản đến từ tự nhiên trong quá trình truy cập và sử dụng website của chúng tôi. Các hạn chế về nghĩa vụ pháp lý như đã nói ở trên sẽ được áp dụng trong phạm vi luật pháp cho phép.

1.3 Website của Công ty TNHH Tokbochii Korea

Những chính sách và quy định chung này áp dụng cho tất cả Khách hàng sử dụng website của Công ty TNHH Tokbochii Korea Vn. Website này có thể chứa những liên kết đến website của bên thứ ba không thuộc sở hữu của Công ty Tokbochii. Công ty TNHH Tokbochii Korea Vn không có quyền kiểm soát nội dung, chính sách bảo mật thông tin hoặc những phần khác trong các website của bên thứ ba. Chúng tôi khuyến khích khách hàng đọc kỹ các điều khoản, điều kiện và chính sách bảo mật thông tin của các website của bên thứ ba mà bạn truy cập.

1.7 Bồi thường

Khách hàng đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây hại cho Công ty TNHH Tokbochii Korea Vn , công ty mẹ, ban giám đốc, nhân viên chi nhánh và các đại lý dựa trên toàn bộ/bất cứ các yêu sách, thiệt hại, mất mát, nghĩa vụ, chi phí hoặc nợ (bao gồm nhưng không giới hạn phí công chứng) phát sinh do: (i) Khách hàng truy cập & sử dụng website của Công ty TNHH Tokbochii Korea Vn.

1.4 Truy cập vào website

Công ty TNHH Tokbochii Korea vn chấp thuận cho bạn sử dụng website như đã công bố trong điều khoản sử dụng dịch vụ, bao gồm: (i) sử dụng website cho mục đích cá nhân, không nhằm mục đích thương mại; (ii) không sao chép hoặc cung cấp bất cứ thông tin nào của website này cho bên thứ ba; (iii) Khách hàng không được thay đổi, chỉnh sửa bất cứ phần nào của website này; (iv) Khách hàng phải tuân theo chính sách và quy định chung sử dụng dịch vụ.

1.8 Tài sản trí tuệ của Công ty TNHH Tokbochii Korea VN

Website này chứa nhiều bản quyền thương hiệu có giá trị do Công ty TNHH Tokbochii Korea Vn  và các chi nhánh, thành viên trên toàn thế giới sở hữu và sử dụng. Văn bản, hình ảnh minh họa, mã html có trong website này sẽ không được sao chép, phân phối, trưng bày, tái sản xuất và truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào hoặc phương tiện nào mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty TNHH Tokbochii Korea Vn .

Công ty TNHH Tokbochii Korea Vn có quyền điều chỉnh các Điều khoản dịch vụ này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, và nhiệm vụ của khách hàng là phải xem lại các điều khoản này nếu có bất kỳ thay đổi nào. Khách hàng sử dụng website của Công ty TNHH Tokbochii Korea VN. Với những điều khoản chỉnh sửa có nghĩa là khách hàng đã đồng ý và chấp nhận những điều khoản chỉnh sửa này.

CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG

A – Đối với website

1/ Hướng dẫn đặt hàng

Công ty TNHH Tokbochii Korea Vn có chức năng đặt hàng trực tuyến trên website Tokbochii Korea Vn. Khách hàng có thể thực hiện theo cách thức như sau:

– Khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm mà mình quyết định mua. Và đặt hàng thực hiện các chức năng giao dịch theo hướng dẫn. Sau đó chúng tối sẽ căn cứ và đơn hàng và sản phẩm chuyển giao cho quý khách tối thiểu sau 3 ngày làm việc.

– Khách hàng  có thể liên hệ đến số điện thoại 0939.675.889 để được các nhân viên hỗ trợ mua hàng của mình.

– Nhân viên tiếp nhận đơn hàng, xác nhận đơn đặt hàng và thực hiện quy trình giao hàng trong thời gian sớm nhất không quá 1 Tuần làm việc kể từ khi tiếp nhận đơn hàng.

* Lưu ý: Khi đặt hàng khách hàng muốn quá trình chuyển giao đơn hàng của mình nhanh chóng. Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại công ty, để quá trính kiểm duyệt được hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng. Trong chường hợp đơn hàng nhiều và đang đợi sử lý nhân viên sẽ báo ngay cho khách hàng được biết và thông tin qua các tin nhắn zalo/ Email khách hàng cung cấp.

– Hệ thống tiếp nhận đơn hàng 24/7 và sử lý đơn hàng bình thường trừ những ngày lễ và cuối tuần. Sẽ chậm hơn với ngày thường.

B – Các chính sách chung khác

1 / Chính sách thanh toán khi đặt hàng

Thanh toán Chuyển khoản online.

Sau khi đặt hàng, nhân viên tiếp nhận thông tin của Công ty TNHH Tokbochii Korea Vn sẽ tiến hàng xác nhận đơn hàng và tiến hàng quy trình chuyển giao hàng khi khách hàng chuyển khoản. Khách hàng vui lòng thanh toán bằng tiền mặt Việt Nam đồng (VNĐ). Hóa đơn sẽ cung cấp ngay khi khách hàng chuyển khoản.

2/ Chính sách giao hàng – nhận hàng

Chúng tôi sẽ cung cấp mã nhập – tài khoản cho quy khách để có thể truy cập vào hệ thống web của công ty. Để nhận sản phẩm và học tập trên hệ thống. Sau khi bên Công ty xác nhận khác hàng thực hiện hoàn tất thanh toán để mua sản phẩm.

3/ Chính sách đổi, trả hàng:

Trường hợp khách hàng phát hiện đơn hàng bị nhầm lẫn do lỗi của Công Ty TNHH Tokbochii , Công Ty sẽ tiến hành ngay việc đổi hàng đúng theo đơn hàng đã tiếp nhận.

Trường hợp khách hàng phát hiện hệ thống bị lỗi kỹ thuật, Công ty sẽ tiến hành ngay việc kiểm tra và khắc phục sự cố.

Ngoài các trường hợp trên công ty sẽ không chấp nhận các lý do bồi thường hoàn trả tài chính cho khách hàng khi khách hàng đã nhận hàng và sử dụng dịch vụ của Tokbochii.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Tokbochii korea vn

Công ty TNHH Tokbochii tôn trọng sự riêng tư, mong muốn bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. “Chính sách bảo mật” dưới đây là những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Công Ty Tokbochii Korea vn cam kết không chia sẻ thông tin của khách hàng. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của quý khách trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

– Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật.

– Chia sẻ thông tin khách hàng với đối tác chạy quảng cáo như Google ví dụ như tiếp thị lại khách hàng dựa theo hành vi của khách hàng.

– Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích và tuyệt đối không chuyển cho bên thứ ba.

2.1/ Thu thập thông tin

– Công ty TNHH Tokbochii Korea Vn không thu thập bất kỳ thông tin nào của khách hàng.

– Khách hàng có trách nhiệm bảo đảm thông tin đúng và luôn cập nhật đầy đủ và chính xác nhất.

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ, chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin trong nhật ký máy chủ. Những thông tin này bao gồm:

– Các chi tiết về cách khách hàng sử dụng dịch vụ của Tokbochii chẳng hạn như truy vấn tìm kiếm.

– Địa chỉ giao thức Internet.

– Thông tin sự cố thiết bị như lỗi, hoạt động của hệ thống, cài đặt phần cứng, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và thời gian bạn yêu cầu và URL.

 Khách hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quán đến Tokbochii .com.vn với các website khác.

 

Bất kỳ khi nào khách hàng cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Tokbochii Korea vn tại Email: Tokbochiivn@gmail.com – ĐT:0939.675.889

Liên Hê Với Chúng Tôi!

Phone: 0939.675.889
Email: Tokbochiivn@gmail.com
Web: Tokbochii.com.vn
ĐC: 26 Nguyễn Văn Cừ - Phường9 - TP. Vũng Tàu - Việt Nam
Thứ 2 - Thứ 6: 08:00 - 17h30 , Thứ 7 và Chủ Nhật 13h30 - 17:30